Szolgáltatásaink

Ügyvédi irodánk számos területet érintően tud jogi segítséget nyújtani, elsősorban a polgári jog és az ahhoz csatlakozó területen. Általános jellegű polgári jogi területen – és azon kívül – mindenekelőtt, de nem kizárólagosan az alábbi jogi szolgáltatásokkal állunk Ügyfeleink rendelkezésére.


Társasági Jog
 •  gazdasági társaságok és civil szervezetek alapítása,
 •  külföldi cégnek belföldi fióktelep és képviseleti iroda létesítése,
 •  belföldi cégnek külföldi fióktelep létesítése,
 •  társaságok belső működési és tulajdonosi szerkezetének kialakítása és módosítása,
 •  társaságok átalakítása más társasági formába,
 •  szindikátusi és a társasági tulajdonosok közötti egyéb szerződések készítése,
 •  társasági szervek működésének jogi támogatása, közgyűlés, taggyűlés levezetése,
 •  társaságok belső szabályzatainak kidolgozása,
 •  jogi átvilágítás,
 •  felvásárlási tranzakciók (M&A),
 •  vállalati tanácsadás


Ingatlanjog
 •  irodák, kereskedelmi, ipari és lakóingatlanok adásvétele,
 •  ajándékozási szerződések,
 •  ingatlanok bérlete,
 •  opciós szerződések,
 •  zálogszerződések és egyéb ingatlanalapú biztosítéki szerződések,
 •  létesítmény-üzemeltetési (facility-management) szerződések,
 •  ingatlan-közvetítői szerződések,
 •  tranzakciók és ingatlanok átvilágítása, tanácsadás,
 •  társasházi jogi ügyek intézése,
 •  földhivatali eljárásokban jogi képviselet.


Kereskedelmi Jog
•   kereskedelmi méretű adásvételek,
 •  bizományosi értékesítések,
 •  franchise szerződések,
 •  szállítmányozás, fuvarozási szerződések,
 •  szerződések kidolgozása, teljesítési biztosítéki rendszer kialakítása,
 •  marketing szerződések,
 •  értékesítési pont üzemeltetési szerződések.


Szellemi Tulajdon, Védjegy
 •  márkajegy védelem, védjegyoltalmi igényérvényesítés,
 •  szerzői jogi ügyek,
 •  felhasználási szerződések (filmművészeti, zeneművészeti alkotások)
 •  védjegy-lajstromozási ügyek és védjegyjogviták,
 •  licencszerződések,
 •  iparjogvédelmi ügyek,
 •  találmányi és szabadalmi ügyek intézése,
 •  hasznosítási szerződések,
 •  tisztességtelen versennyel kapcsolatos ügyek.


Pénzügyi jog
 •  banki szolgáltatási szerződések véleményezése,
 •  ügyfélképviselet hitelszerződések, kölcsönszerződések megkötésében,
 •  kereskedelmi és projekt finanszírozási konstrukciók kidolgozása, véleményezése,
 •  compliance és belső szabályzatok kidolgozása,
 •  AML szakértői tevékenység.

 

Követeléskezelés
 •  fizetési felszólítások,
 •  tartozásrendezési tárgyalások szervezése,
 •  bírósági és hatósági eljárások indítása,
 •  felszámolási eljárások kezdeményezése,
 •  végrehajtási eljárások.